ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง ***เนื่องจากถูกโจมตีระบบ***

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖5 เวลา 15.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ

17 พ.ค. 65 Super administrator  46

ครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 495

วัน เสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก นายสุคิด พันธุ์พรม ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 495 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมืองจันทบุรี

15 พ.ค. 65  Super administrator   56

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา (ภาคใต้)

นายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโล

12 พ.ค. 65  Super administrator   39

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การจัดทำแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การจัดทำแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ค่ายวชิราวุธ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูก

11 พ.ค. 65  Super administrator   26

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมติดตามเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดนครพนม

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมติดตามเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดนครพนม

06 พ.ค. 65  Super administrator   34

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- book / โหลดไฟล์ได้ที่ เมนู บริการข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

เมนูหลัก

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน