สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

 ที่มา : สกก. สป.ศธ.และ youtube

คำร้อง-ทำนอง โดย อาจารย์ ไพรัช แดงเพ็ชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) (สอบภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European

24 เม.ย. 63 System Administrator  152

สกก. ร่วมกิจกรรม “ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย“

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. พร้อมบุคลากรในสำนักฯ ร่วมกิจกรรม “ ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย “ ประจำงบประมาณ 2562 ณ บริเวณรอบกระทรวงศึกษาธิการ

30 ก.ย. 62  Super administrator   372

พิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ และนายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. เป็นผู้กล่าวรายงาน

24 ก.ย. 62  Super administrator   427

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (รางวัลเสมาพิทักษ์)

นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาการ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

24 ก.ย. 62  Super administrator   589

 [08 พ.ค. 63] ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง เลื่อนการประกาศผลรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงกาดีวิถีลูกเสือ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสฯ จะคลี่คลายหรือเข้าสู่สถานการณ์ปกติ Super administrator View : 58

 [30 เม.ย. 63] ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบภาคปฏิบัติเพื่อเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ (สอบภาคปฏิบัติ) Super administrator View : 409

 [03 มี.ค. 63] ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) Super administrator View : 387

 [03 มี.ค. 63] ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและหลักเกณฑ์วิธีการให้คะแนนสอบภาคปฏิบัติในการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) (สอบภาคปฏิบัติ) Super administrator View : 394

 [20 ก.พ. 63] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการประกวดและแข่งขันกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 Super administrator View : 363

 [14 ก.พ. 63] ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง การสมัครคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อร่วมเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเดินทางไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) Super administrator View : 630

 [01 ก.พ. 63] ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) Super administrator View : 1557

 [14 ม.ค. 63] ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการเรียนดีวิถีลูกเสือ Super administrator View : 1791

 [14 เม.ย. 63] Hello System Administrator View : 31

 [14 เม.ย. 63] Office Govement System Administrator View : 35

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน