ประกวดออกแบบโลโก้ "100 ปี ยุวกาชาดไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท #ประกาศเนื่องจาก ศบค. ได้มีการยกระดับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.จึงขอปรับเปลี่ยนวิธีการส่งผลงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ส่งผลงานทุกท่าน

#เนื่องจาก ศคบ. มีมาตรการ "ล็อกดาวน์ 14 วัน ตั้งแต่ 10 -23 กรกฎาคม 2564 จึงของดรับผลงานที่จะจัดส่งด้วยตอนเอง แต่ยังสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ และขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

การวาลพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช  2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันสมเด็จ พระมหาธีรราชเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วางพวงมาลา และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์

25 พ.ย. 64 Super administrator  12

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระท

18 พ.ย. 64  Super administrator   21

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอำนวยการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กทม. ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2565

01 พ.ย. 64  Super administrator   40

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณธกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานยุวาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณธกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานยุวาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา

06 ก.ย. 64  Super administrator   214

 [30 พ.ย. 64] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตราสัญญาลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย Super administrator View : 7

 [27 ก.ย. 64] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2564 Super administrator View : 365

 [23 ก.ย. 64] ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยประจำปี 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564 Super administrator View : 582

 [20 ก.ย. 64] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษา ประจำปี 2564 Super administrator View : 1005

 [16 ก.ย. 64] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ 2564 Super administrator View : 228

 [03 ก.ย. 64] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รางวัลโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) Super administrator View : 374

 [23 ส.ค. 64] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รางวัลโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Super administrator View : 481

 [29 ก.ค. 64] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2564 Super administrator View : 2231

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

 

 

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน