windows 10 pro kaufen windows 10 education kaufen windows 10 enterprise kaufen windows 10 home kaufen office 2019 kaufen office 2013 kaufen office 2016 kaufen office 2019 home business kaufen office 365 kaufen microsoft project 2019 kaufen microsoft project 2016 kaufen visio 2019 kaufen visio 2016 kaufen 360 total security kaufen avast kaufen kaspersky kaufen mcafee kaufen autocad lt kaufen coreldraw kaufen windows 8.1 pro kaufen windows 8.1 enterprise kaufen windows 7 ultimate kaufen windows 7 pro kaufen windows 7 home basic kaufen windows 7 enterprise kaufen windows lizenz kaufen cpluskey.com follower kaufen instagram follower kaufen sex
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [18 มี.ค. 64] ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาระเบียบแถวลูกเสือ Super administrator View : 249

 [13 มี.ค. 64] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564 Super administrator View : 654

 [17 ก.พ. 64] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Super administrator View : 154

 [10 ก.พ. 64] ประกาศ การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ Super administrator View : 212

 [08 ก.พ. 64] ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Super administrator View : 1293

 [05 ก.พ. 64] ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกาษธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) Super administrator View : 399

 [04 ก.พ. 64] โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด (หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด) Super administrator View : 590

 [19 ม.ค. 64] การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564 Super administrator View : 740

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน