สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.

สกก. ร่วมกิจกรรม “ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย“

สกก. ร่วมกิจกรรม “ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย“

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.
#สกก.ร่วมกิจกรรม “ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย“
นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. พร้อมบุคลากรในสำนักฯ ร่วมกิจกรรม “ ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย “ ประจำงบประมาณ 2562 ณ บริเวณรอบกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข้อมูล : Krid Kridsiya

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 373

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน