พิธีเปิดการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) (สอบภาคปฏิบัติ)

พิธีเปิดการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) (สอบภาคปฏิบัติ)
Thursday 5 March 2020, Time 09.00 hrs.
Mr Thiraphong Sarnsaen, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Education And the Secretary-General of the National Scout Office Honored as the chairman of the opening ceremony for the Girl Scout Selection Examination as a Thai Scout Delegation to participate in the European Jamboree 2020 (Practice Examinations)
By Mr Olarn Kengraksat Director of the boy scout office The Youth Red Cross and the Student Affairs Committee gave a report.
 
Bureau of Boy Scouts Youth Red Cross and Student Affairs Office of the Permanent Secretary for Education And the National Scout Office Organized the boy scout examination for a boy scout representative to attend the European Jamboree 2020 (practical exam), with 85 test takers.
At Scout Personnel Development Center Red Cross Youth and Youth Activity "Kathin Kuiyakanon", Mueang Samut Prakan District Samut Prakan Province

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : System Administrator View : 560

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน