ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผุ้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Super administrator 31 พ.ค. 61 850
2 ประชุมการขับเคลื่อนคู่มือแผนกิจกรรมลูกเสือสร้างทักษะชีวิต Super administrator 31 พ.ค. 61 286
3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล การประกวดสวนสนาม Super administrator 02 มิ.ย. 61 304
4 ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Super administrator 02 มิ.ย. 61 935
5 พิธีเปิดโครงการการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ Super administrator 26 มิ.ย. 61 405
6 KM องค์ความรู้ของสำนักการลูกเสือ ยุวากชาดและกิจการนักเรียน สป. Super administrator 16 ส.ค. 61 939
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล Super administrator 23 ก.ค. 61 2638
8 ภาพรับรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีระดับประเทศและภาพรับธงชนะเลิศระดับจังหวัด ณ บริเวณสนามกีฬาเทพหัสดิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร Super administrator 14 ส.ค. 61 369
9 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8ภูมิภาค) Super administrator 03 ก.ย. 61 308
10 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี Super administrator 03 ก.ย. 61 335
11 ปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. ข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ Super administrator 03 ก.ย. 61 640
12 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 Super administrator 12 ก.ย. 61 347
13 พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานวิชาการและกิจการนักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Admin1 13 ก.ย. 61 304
14 ร่วมรับฟังทีมโปรแกรมเมอร์สรุปผลการจัดทำคู่มือการใช้งานเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Admin1 13 ก.ย. 61 314
15 เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ Super administrator 18 ก.ย. 61 335
16 นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Super administrator 26 ก.ย. 61 687
17 รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ Super administrator 22 ต.ค. 61 656
18 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัยครั้งที่13 Super administrator 08 พ.ย. 61 511
19 ร่วมงานบุญกฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดสงขลา Super administrator 13 พ.ย. 61 430
20 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร Super administrator 13 พ.ย. 61 317
21 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Super administrator 28 พ.ย. 61 312
22 พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภูมิภาค Super administrator 30 พ.ย. 61 381
23 พิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการประชุมจัดทำคู่มือการนิเทศลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา Super administrator 04 ธ.ค. 61 395
24 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา Super administrator 06 ธ.ค. 61 326
25 พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือโครงการพัฒนาทักษะชีวิตในการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านพลังงานทดแทน Super administrator 12 ธ.ค. 61 406
26 พิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Super administrator 26 ธ.ค. 61 322
27 ประชุมจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 Super administrator 07 ม.ค. 62 806
28 ร่วมปฏิบัติภารกิจต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ Super administrator 15 ม.ค. 62 572
29 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ Super administrator 15 ม.ค. 62 311
30 เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในงานตามจุดต่างๆและให้กำลังใจทีมงานที่ปฏิบัติภารกิจ Super administrator 18 ม.ค. 62 550
31 ปฏิบัติภารกิจเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า Super administrator 18 ม.ค. 62 336
32 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายยุวกาชาดกองเกียรติยศงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย Super administrator 22 ม.ค. 62 540
33 พิธีเปิดโครงการประชุมกำหนดกรอบแนวทางการผลิตรายการวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ Super administrator 21 ม.ค. 62 408
34 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ Super administrator 23 ม.ค. 62 758
35 ประชุมประสานแผนการจัดงานวันคล้ายสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ Super administrator 23 ม.ค. 62 697
36 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ Super administrator 24 ม.ค. 62 695
37 พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 857 Super administrator 01 ก.พ. 62 705
38 ประชุมการจัดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Super administrator 08 ก.พ. 62 562
39 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา Super administrator 04 มี.ค. 62 346
40 ประชุมเตรียมความพร้อมและแถลงข่าวการเตรียมการจัดชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Super administrator 08 มี.ค. 62 356
41 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนประชุม CEO Admin1 18 มี.ค. 62 446
42 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3/2562 Admin1 18 มี.ค. 62 268
43 จัดโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร Admin1 21 มี.ค. 62 251
44 การประชุมจัดทำคู่มือโครงการพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง Admin1 25 มี.ค. 62 369
45 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 1738 Admin1 26 มี.ค. 62 958
46 โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ Admin1 26 มี.ค. 62 591
47 ทำบุญตักบาตรเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี Admin1 01 เม.ย. 62 368
48 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร Super administrator 03 เม.ย. 62 557
49 ประชุมคณะทำงาฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการโครงการชุมนุมลูกเสือฯ Super administrator 03 เม.ย. 62 593
50 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จราจรร่วมบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเทศการลสงกรานต์ Super administrator 11 เม.ย. 62 1749
51 "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"ครั้งที่3 Admin1 03 พ.ค. 62 2919
52 สัญลักษณ์งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก Admin1 27 พ.ค. 62 3277
53 งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2562 Super administrator 10 มิ.ย. 62 893
54 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Super administrator 28 ก.ค. 62 508
55 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ Super administrator 28 ก.ค. 62 1012
56 โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี Super administrator 12 ส.ค. 62 549
57 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (รางวัลเสมาพิทักษ์) Super administrator 24 ก.ย. 62 1207
58 พิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ Super administrator 24 ก.ย. 62 914
59 สกก. ร่วมกิจกรรม “ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย“ Admin1 09 ธ.ค. 63 675
60 ศธ.จิตรอาสา บำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวาคม 2562 Super administrator 24 เม.ย. 63 542
61 พิธีเปิดการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) (สอบภาคปฏิบัติ) System Administrator 24 เม.ย. 63 560
62 การประชุมจัดแนวทางรูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Super administrator 02 ก.ค. 63 585
63 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Admin1 09 ธ.ค. 63 350
64 ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ Admin1 09 ธ.ค. 63 124
65 การประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ ห้องประชุมรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทิน แก้วพนา) กระทรวงศึกษาธิการ Admin1 09 ธ.ค. 63 245
66 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการฯ เพื่อมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน Admin1 09 ธ.ค. 63 85
67 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด Super administrator 15 ธ.ค. 63 55

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน