แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผุ้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Super administrator 31 พ.ค. 61 961
2 ประชุมการขับเคลื่อนคู่มือแผนกิจกรรมลูกเสือสร้างทักษะชีวิต Super administrator 31 พ.ค. 61 354
3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล การประกวดสวนสนาม Super administrator 02 มิ.ย. 61 353
4 ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Super administrator 02 มิ.ย. 61 1026
5 พิธีเปิดโครงการการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ Super administrator 26 มิ.ย. 61 475
6 KM องค์ความรู้ของสำนักการลูกเสือ ยุวากชาดและกิจการนักเรียน สป. Super administrator 16 ส.ค. 61 995
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล Super administrator 23 ก.ค. 61 2774
8 ภาพรับรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีระดับประเทศและภาพรับธงชนะเลิศระดับจังหวัด ณ บริเวณสนามกีฬาเทพหัสดิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร Super administrator 14 ส.ค. 61 444
9 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8ภูมิภาค) Super administrator 03 ก.ย. 61 371
10 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี Super administrator 03 ก.ย. 61 392
11 ปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. ข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ Super administrator 03 ก.ย. 61 741
12 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 Super administrator 12 ก.ย. 61 405
13 พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานวิชาการและกิจการนักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 ก.ย. 61 370
14 ร่วมรับฟังทีมโปรแกรมเมอร์สรุปผลการจัดทำคู่มือการใช้งานเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 13 ก.ย. 61 384
15 เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ Super administrator 18 ก.ย. 61 389
16 นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Super administrator 26 ก.ย. 61 797
17 รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ Super administrator 22 ต.ค. 61 768
18 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัยครั้งที่13 Super administrator 08 พ.ย. 61 631
19 ร่วมงานบุญกฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดสงขลา Super administrator 13 พ.ย. 61 501
20 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร Super administrator 13 พ.ย. 61 367
21 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Super administrator 28 พ.ย. 61 369
22 พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภูมิภาค Super administrator 30 พ.ย. 61 454
23 พิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการประชุมจัดทำคู่มือการนิเทศลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา Super administrator 04 ธ.ค. 61 483
24 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา Super administrator 06 ธ.ค. 61 379
25 พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือโครงการพัฒนาทักษะชีวิตในการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านพลังงานทดแทน Super administrator 12 ธ.ค. 61 474
26 พิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน Super administrator 26 ธ.ค. 61 374
27 ประชุมจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 Super administrator 07 ม.ค. 62 912
28 ร่วมปฏิบัติภารกิจต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ Super administrator 15 ม.ค. 62 646
29 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ Super administrator 15 ม.ค. 62 384
30 เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในงานตามจุดต่างๆและให้กำลังใจทีมงานที่ปฏิบัติภารกิจ Super administrator 18 ม.ค. 62 675
31 ปฏิบัติภารกิจเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า Super administrator 18 ม.ค. 62 419
32 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายยุวกาชาดกองเกียรติยศงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย Super administrator 22 ม.ค. 62 657
33 พิธีเปิดโครงการประชุมกำหนดกรอบแนวทางการผลิตรายการวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ Super administrator 21 ม.ค. 62 512
34 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ Super administrator 23 ม.ค. 62 841
35 ประชุมประสานแผนการจัดงานวันคล้ายสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ Super administrator 23 ม.ค. 62 806
36 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ Super administrator 24 ม.ค. 62 769
37 พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 857 Super administrator 01 ก.พ. 62 849
38 ประชุมการจัดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Super administrator 08 ก.พ. 62 668
39 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา Super administrator 04 มี.ค. 62 444
40 ประชุมเตรียมความพร้อมและแถลงข่าวการเตรียมการจัดชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Super administrator 08 มี.ค. 62 472
41 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนประชุม CEO 18 มี.ค. 62 554
42 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3/2562 18 มี.ค. 62 338
43 จัดโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 21 มี.ค. 62 308
44 การประชุมจัดทำคู่มือโครงการพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 25 มี.ค. 62 443
45 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 1738 26 มี.ค. 62 1151
46 โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ 26 มี.ค. 62 681
47 ทำบุญตักบาตรเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี 01 เม.ย. 62 427
48 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร Super administrator 03 เม.ย. 62 670
49 ประชุมคณะทำงาฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการโครงการชุมนุมลูกเสือฯ Super administrator 03 เม.ย. 62 669
50 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จราจรร่วมบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเทศการลสงกรานต์ Super administrator 11 เม.ย. 62 2238
51 "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"ครั้งที่3 03 พ.ค. 62 3078
52 สัญลักษณ์งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก 27 พ.ค. 62 3509
53 งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2562 Super administrator 10 มิ.ย. 62 1017
54 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Super administrator 28 ก.ค. 62 602
55 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ Super administrator 28 ก.ค. 62 1146
56 โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี Super administrator 12 ส.ค. 62 644
57 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (รางวัลเสมาพิทักษ์) Super administrator 24 ก.ย. 62 1494
58 พิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ Super administrator 24 ก.ย. 62 1135
59 สกก. ร่วมกิจกรรม “ศธ. รณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย“ Montri 18 ก.พ. 64 786
60 ศธ.จิตรอาสา บำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวาคม 2562 Super administrator 24 เม.ย. 63 655
61 การประชุมจัดแนวทางรูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Super administrator 02 ก.ค. 63 813
62 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Super administrator 20 ม.ค. 64 444
63 การประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ ห้องประชุมรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทิน แก้วพนา) กระทรวงศึกษาธิการ Super administrator 23 ม.ค. 64 476
64 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด Super administrator 23 ม.ค. 64 65
65 โครงการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด Super administrator 23 ม.ค. 64 84
66 โครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง Super administrator 23 ม.ค. 64 440
67 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น (รางวัเสมาพิทักษ์) Montri 18 ก.พ. 64 498
68 วันที่ 27 มกราคม 2564 วันคล้ายวันสถานปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) Super administrator 07 มิ.ย. 64 171
69 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำการผลิตสื่อวีดีทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร Super administrator 07 มิ.ย. 64 85
70 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างนโยบายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ Super administrator 07 มิ.ย. 64 122

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน