แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

Selection of outstanding young Red Cross, royal plaques King Kanittha Thiraj Krom Phrathom Thep Rattanarajsuda Siam Director of the Thai Red Cross Society 2020

1) Selection of Outstanding Young Red Cross Youth Plaque, 2020

2) Announcement of the Scout Bureau Red Cross Youth and Student Affairs on the submission of works for selection of the Outstanding Red Cross Youth Award in the year 2020

3) Steps for submissions

4) Qualification consideration form

5) Presentation form for the Red Cross Youth

6) Evaluation criteria

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ วันที่ : 24 เม.ย. 63 เผยแพร่โดย : System Administrator View : 966

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน