แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ในปี 2564 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ทุกสถานศึกษาที่สมัคร ภ่ายภาพนิ่งการแต่งกายฯ
รายละเอียดตามข้อมูลในคลิปฯ ที่แนบ ด้วยนะค่ะ เพื่อประโยชน์ในการให้คะแนนของคณะกรรมการตัดสินฯ
สำหรับคู่มือคณะกรรมการตัดสินฯ อยู่ระหว่าง
การประบปรุงเนื้อหาบางประการ หากเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะรีบแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบในโอกาสต่อไป

https://drive.google.com/drive/folders/1ihSLtrFdnt9Y7UT5sCybunsgAmL2Jj9_

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ วันที่ : 18 พ.ค. 64 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 212

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน