แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวากชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวากชาด2 รุ่น

1. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวากชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (รุ่นพิเศษ) ระหว่างวันที่ 13 -17 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน"

โหลดเอกสาร

2. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวากชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (ปกติ)ระหว่างวันที่ 19 -23 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน"

โหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ วันที่ : 07 มิ.ย. 64 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 119

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน