ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ (กอ.)

 

บุคลากร

 

นายอำนาจ  สายฉลาด 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางก่อแก้ว อกอุ่น

รักษาการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

ฝ่ายช่วยอำนวยการ

1) นางสาวรัตนา  สุริยา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่าย

2) นางสาวอรวรรณ งามพรหม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

2) นางรัชนี  หวังหมัด   

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ

 1) นางสาวอโนชา  แย้มแจ่ม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่าย 

       

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

1) นาย นายชัยกมล ฉายแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่าย

2) นางสาวยุพิน  ปั้นประดับ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

1) นายชัยชนะ หมายติดกลาง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้า

2) นายอรุณ ศรีวรนารถ

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

 
       

ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน

 

 1) นายปราโมทย์ หอมลักษณะ

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 หัวหน้า

  2) นายสายชล  แย้มเกตุ

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

4) นายเอกกรกฤตย์  ศรีรอด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

 

 

  5) นายนพรัตน์  อินทร์ชู

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

 

 

  6) นางสาวก้านตอง  จำรัมย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล

 

 

  7) นางสาวกฤษิญา  เกษตรสินธุ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ

 

 

ข้อมูล : กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ (กอ.) เผยแพร่โดย : administrator View : 5015

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการ สกก.สป.

ประวัติย่อ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.217.40
Online อยู่ : 1
วันนี้ 80
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 694
ปีนี้ 694
รวมทั้งหมด 694
Record: 213 (04.12.2019)
( Counter 09-12-2019 )