ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.)

 

     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.)

บุคลากร

นายนพดล  เลี้ยงเจริญทรัพย์ 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายกฤตพัฒน์  พิชัยวรุตมะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

1) นายกฤตพัฒน์  พิชัยวรุตมะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย

2) นายสุรัตน์  สร้อยกระจ่าง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

3) นางชุติมา  กมุทะรัตน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 

ฝ่ายส่งเสริมกิจการลูกเสือ

1) นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย  

2) นางกนกวรรณ  นิ่มเจริญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

 

3) นางวันทนา  ศรีทองคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

       

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

1) นางสุธินี  ขาวอ่อน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย

       

3) นายอัครเดช  ชาญเวช

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

พนักงานราชการทั่วไปและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน

1) นางสาวสุพิชญา  อาภาวศิน

ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา

 

2) นางสาวศิรฐา  กรวาทิน

พนักงานแปลภาษา

 

3) นายสมบูรณ์  วัฒนมงคลสุข

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ

 

 

ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.) เผยแพร่โดย : administrator View : 5228

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการ สกก.สป.

ประวัติย่อ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.217.40
Online อยู่ : 1
วันนี้ 80
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 694
ปีนี้ 694
รวมทั้งหมด 694
Record: 213 (04.12.2019)
( Counter 08-12-2019 )