ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (กย.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (กย.)

บุคลากร

นางดรุณี  ปองเปี่ยม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวรวิพร  ยันตพร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

1) นางกัลยาณี  พันศิริพัฒน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย

2) นางสาวนพรัตน์  เชื้อวงค์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมกิจการยุวกาชาด

1) นางสาวรวิพร  ยันตพร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย  

2) นางบุญพงษ์พัชรินทร์  อินอุ่นโชติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

 

3) นางณัฏฐมนกาญจน์ หรุ่นพานิช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

 

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด

1) นางสาวเมทินี  บุญเกตุ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย

2) นางสาวสุจินตา  เกษตรการณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

3) นางจำนงค์  แจ่มเจริญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

พนักงานราชการทั่วไปและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน

1) นางรพีพรรณ  ขาวศรี

พนักงานสำนักงาน

 

2) นางสาวเอื้อมพร  ผ่องศรี

ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา

 

 

3) นายสุทิพร  คิมเมย์

พนักงานแปลภาษา

 

 

ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (กย.) เผยแพร่โดย : administrator View : 6564

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการ สกก.สป.

ประวัติย่อ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.217.40
Online อยู่ : 1
วันนี้ 79
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 693
ปีนี้ 693
รวมทั้งหมด 693
Record: 213 (04.12.2019)
( Counter 08-12-2019 )