ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา (กค.)

กลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา (กค.)

 

บุคลากร

นายทองพูล  จันทบูรณ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสร้อยทอง  บุตตะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

 

1) นายอาสาฬห์  พรหมรักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย

 

2) นายอุดม  บุตตะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

ฝ่ายคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

1)นางสร้อยทอง บุตตะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่าย
2) นางสุวนิดา พูลแสง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา

1) นางสร้อยทอง  บุตตะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย

ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน

1) นางสาวพรนิภา  จงเจริญ

พนักงานพิมพ์ ส 4

 

2) นายธานี  สรลี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ

 

3) นายไพศักดิ์  ประชายูร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล

 

 

ข้อมูล : กลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา (กค.) เผยแพร่โดย : administrator View : 5144

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการ สกก.สป.

ประวัติย่อ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.217.40
Online อยู่ : 1
วันนี้ 79
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 693
ปีนี้ 693
รวมทั้งหมด 693
Record: 213 (04.12.2019)
( Counter 08-12-2019 )