แนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.)

 

บุคลากร

นายทองพูล  จันทบูรณ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

 

นางสร้อยทอง บุตตะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย

     

 

ฝ่ายพัฒนานักเรียนและนักศึกษา

นางสาวอุษณี กิตติธนะบูรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
       

ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน

นายธานี สรลี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ

 

นายไพศักดิ์ ประชายูร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ

 

 

ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.) เผยแพร่โดย : administrator View : 18886

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน