windows 10 pro kaufen windows 10 education kaufen windows 10 enterprise kaufen windows 10 home kaufen office 2019 kaufen office 2013 kaufen office 2016 kaufen office 2019 home business kaufen office 365 kaufen microsoft project 2019 kaufen microsoft project 2016 kaufen visio 2019 kaufen visio 2016 kaufen 360 total security kaufen avast kaufen kaspersky kaufen mcafee kaufen autocad lt kaufen coreldraw kaufen windows 8.1 pro kaufen windows 8.1 enterprise kaufen windows 7 ultimate kaufen windows 7 pro kaufen windows 7 home basic kaufen windows 7 enterprise kaufen windows lizenz kaufen cpluskey.com follower kaufen instagram follower kaufen
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

ภารกิจ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี


ภารกิจหลัก (Core function)
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด
๒. พัฒนานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
๓. วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
๔. พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน
๕. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานด้านกิจการนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
๖. เพิ่มศักยภาพการป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมความประพฤติและสิทธิของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน


ภารกิจรอง (Non-core function)
๑. งานให้การสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support)

๒. งานสนับสนุนทางบริหารจัดการ (Administrative Support)
ข้อมูล : ภารกิจ วิสัยทัศน์ เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1648

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน