ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ภารกิจ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี


ภารกิจหลัก (Core function)
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด
๒. พัฒนานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
๓. วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
๔. พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน
๕. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานด้านกิจการนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
๖. เพิ่มศักยภาพการป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมความประพฤติและสิทธิของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน


ภารกิจรอง (Non-core function)
๑. งานให้การสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support)

๒. งานสนับสนุนทางบริหารจัดการ (Administrative Support)
ข้อมูล : ภารกิจ วิสัยทัศน์ เผยแพร่โดย : Super administrator View : 663

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการ สกก.สป.

ประวัติย่อ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.217.40
Online อยู่ : 1
วันนี้ 79
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 693
ปีนี้ 693
รวมทั้งหมด 693
Record: 213 (04.12.2019)
( Counter 08-12-2019 )