fethiye escort denizli escort denizli escort bayan diyarbakır escort diyarbakır escort bayan edirne escort edirne escort bayan erzincan escort erzincan escort bayan erzurum escort erzurum escort bayan gaziantep escort gaziantep escort bayan gümüşhane escort gümüşhane escort bayan hakkari escort hakkari escort bayan hatay escort hatay escort bayan ığdır escort ığdır escort bayan ısparta escort ısparta escort bayan istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort izmir escort bayan karabük escort karabük escort bayan kars escort kars escort bayan kastamonu escort kastamonu escort bayan kilis escort kilis escort bayan kırıkkale escort kırıkkale escort bayan www.escortperl.com
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

ประกวดออกแบบโลโก้ "100 ปี ยุวกาชาดไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท #ประกาศเนื่องจาก ศบค. ได้มีการยกระดับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.จึงขอปรับเปลี่ยนวิธีการส่งผลงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ส่งผลงานทุกท่าน

#เนื่องจาก ศคบ. มีมาตรการ "ล็อกดาวน์ 14 วัน ตั้งแต่ 10 -23 กรกฎาคม 2564 จึงของดรับผลงานที่จะจัดส่งด้วยตอนเอง แต่ยังสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ และขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 โครงการเรื่องการนำลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษา 03 ต.ค. 61 644
2 คู่มือ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 (ในสถานการณ์โควิด - 19 “New Normal”) 21 พ.ค. 64 169
3 QR Code ขั้นตอนการดำเนินการพิธีต่างๆ ของยุวกาชาด 26 ต.ค. 63 236
4 การศึกษาความเข้มแข็งของหน่วยลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย A Study of the Strength of the Boy Scout unit, Disaster Prevention and Mitigation 31 ส.ค. 63 162
5 ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด 25 พ.ค. 63 348
6 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานหมู่ยุวกาชาดต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ The development of an efficient Red Cross group management model. 31 ส.ค. 63 163
7 แนวทางปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมยุวกาชาด 25 พ.ค. 63 531
8 คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 25 พ.ค. 63 1616
9 คู่มือการจัดโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 04 มิ.ย. 63 247
10 ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พ.ศ.2562 24 มิ.ย. 63 560
11 คู่มือการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 04 มิ.ย. 63 305
12 หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.pdf 24 มิ.ย. 63 690
13 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา.pdf 24 มิ.ย. 63 565
14 ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด 25 พ.ค. 63 369
15 การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา 25 พ.ค. 63 381

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน