ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เอกสารดิจิทัล (Digital)

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 เอกสารดิจิทัล (Digital) โดยใช้ Google ไดรฟ์ 13 มี.ค. 62 2141
2 คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ 2562 17 พ.ค. 62 1099
3 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 31 พ.ค. 62 82
4 คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน และโรงเรียนผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง 31 พ.ค. 62 116
5 คู่มือโครงการเยาวชนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 31 พ.ค. 62 109
6 คู่มือโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) 31 พ.ค. 62 91
7 คู่มือโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี 25 มิ.ย. 62 99
8 คู่มือการจัดโครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 05 ก.ค. 62 210
9 คู่มือโครงการพัฒนาทักษะชีวิตในการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านพลังงานทดแทน 13 มิ.ย. 62 72
10 คู่มือการจัดโครงการเยาวชนร่วมใจภักดิ์รักในหลวง 05 ก.ค. 62 107
11 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 15 ต.ค. 62 92

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการ สกก.สป.

ประวัติย่อ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.210.22.132
Online อยู่ : 1
วันนี้ 9
เมื่อวานนี้ 146
เดือนนี้ 1,547
ปีนี้ 4,938
รวมทั้งหมด 4,938
Record: 262 (15.10.2019)
( Counter 17-10-2019 )