สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สกก.)

 ที่มา : สกก. สป.ศธ.และ youtube

คำร้อง-ทำนอง โดย อาจารย์ ไพรัช แดงเพ็ชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [11 ม.ค. 64] ชะลอการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ Super administrator View : 22

 [05 ม.ค. 64] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ Super administrator View : 66

 [05 ม.ค. 64] ประชาสัมพันธ์งดกิจกรรม การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) Super administrator View : 55

 [21 ธ.ค. 63] การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) (เพิ่มเติม) Super administrator View : 124

 [14 ธ.ค. 63] ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของส่วนราชการ Super administrator View : 88

 [12 ธ.ค. 63] การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปียุวกาชาดไทย) Super administrator View : 172

 [06 พ.ย. 63] ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวัน 28 -30 พฤศจิกายน 2563 Super administrator View : 566

 [27 ต.ค. 63] ประกาศรับสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2563 (เต็มแล้ว) Super administrator View : 801

 [14 เม.ย. 63] Hello System Administrator View : 229

 [14 เม.ย. 63] Office Govement System Administrator View : 219

 [16 ส.ค. 63] Hacked By TIMEHacker Super administrator View : 104

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์

ผอ.สกก.สป.

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน